top of page

Jag skäms inför dig

Jag skäms för mina tankar.

Jag skäms för mina handlingar.

Jag skäms för allt jag gör och ger.

Jag skäms för den jag är, i mötet med dig.


Omvänd.

Ansikte mot ansikte med Gud.

Här känner jag ingen skam.

Endast kärlek möter mig här.


Din tystnad gör mig osäker.

Din frånvaro gör mig otrygg.

Jag har försökt att vara stark.

Stå kvar i kärleken till dig.


Omvänd.

Gud är den som talar.

Gud är den närvarande.

Gud står fast och älskande.


Vanmakt känner jag.

Maktlöshet.

Hopplöshet.

När jag står inför dig.


Omvänd.

Guds barmhärtighet.

Guds villkorslösa kärlek.

Möter jag hos honom.


Jag ger upp.

Jag lägger ner.

Försöken att nå fram till dig.

Jag skäms inte för att säga det.


Omvänd.

Sanningen gör mig fri.

Naken är jag inför Gud.

Sedd, känd, sökt och älskad.


Farväl.

Farväl.

Farväl.

Människa.

bottom of page