top of page
Morgonljus

Andlig fördjupning

Vem är du bakom den slöja som din uppväxt, familjen samt samhällets normer och förväntningar tillsammans vävt? Vem är du i Guds ögon? Vill du utforska ditt eget djup med mig?

Jag har gjort den långa resan hem till Gud och längs med vägen hjälpt så många jag har kunnat sedan 2008 när jag startade företaget Själaglad. Kvinnorna har kommit till mina meditationsgrupper, deltagit i mina bokprojekt (Heal My Voice Sweden), vandrat med på pilgrimsvandringarna på nätet, närvarat vid nätkurser och gått i enskilda samtal hos mig. Det har varit en glädje att finnas med på deras väg till större frihet och en djupare kärlek.

Det tar tid att lämna den ytliga tillvaron för att söka sig ner i djupet av vår inre människa. Därför arbetar jag endast långsiktigt med ett minimum av tolv träffar som förläggs under max nio månader. Till vår hjälp finns den helige ande. Det är till Anden jag lyssnar för att kunna vägleda dig. Vi använder oss av vägledd meditation, bön, skrivande, tecknande och samtal. Den kombinationen har visat sig vara fruktbar både för mig och mina kunder.

Vi möts via zoom eller i ditt hem. 

Andlig fördjupning

12 träffar á 60 minuter: 9900 kr

Om du är intresserad av andlig fördjupning eller har frågor, skriv då till marie.eklipanovska@gmail.com.

Vägledda meditationer

Han kallar dig vid namn

En vägledd meditation i en vacker miljö som bjuder in till ett vilsamt och innerligt möte med Jesus. Total längd: 10 min.

Stanna upp och andas

Jag berättar lite kort om mig och meditation och leder en övning där vi stannar upp och andas. Total längd: 20 min.

En fridlyst plats

Vägledd meditation på 20 minuter. Fridfulla andetag som tar dig hem till den fridlysta plats i dig där Jesus slagit sig ner.

Att andas medvetet

Lyssna till fem minuter med fokus på andningen. En övning jag funnit hos Wilfrid Stinissen i boken Kristen djupmeditation.

Andningsrytmens tre faser

Lyssna till fem minuter med fokus på andningen. En övning jag funnit hos Wilfrid Stinissen i boken Kristen djupmeditation.

Meditation.jpg
bottom of page