top of page
Frigörande Röster rätt framsida (1600x1123) (2).jpg

Heal My Voice Sweden

Heal My Voice Sweden föddes ur den amerikanska organisationen Heal My Voice som grundades av Andrea Hylen 2011. Jag deltog i hennes andra bokprojekt Empowered Voices och tyckte mig ha funnit en skatt jag ville förvalta och föröka. Ett år senare efter att ha fått Andrea's tillåtelse startade jag Heal My Voice Sweden (HMVS). 
Andrea och jag erbjöd ledarskapsprogram för kvinnor i form av nio månader långa bokprojekt på nätet. Hon med säte i USA och jag i Sverige. Det resulterade i ett bibliotek av kvinnohistorier. Åtta böcker har Andrea gett ut under HMV. Tre har jag gett under HMVS. En av dem, Sensual Voices, är ett samarbete mellan oss med en amerikansk och en svensk utgåva. 

Bokprojekten såg till varje deltagare som ledaren i sitt eget liv. Min uppgift som projektledare var att skapa en trygg plattform för de kvinnor som ville läka en historia i sitt liv, göra sin röst hörd och via sin berättelse dela med sig av sin erfarenhet och visdom till andra kvinnor världen över. 

Vi uppmuntrade till ett personligt hållbart ledarskap för våra deltagare som byggde på eget ansvar, medmänskliga värderingar och handlingskraft. Vi läkte och stärkte relationen mellan kvinnor. Vi läkte vår egen kvinnohistoria. 

Vi erbjöd en tydlig struktur med ett mätbart resultat i form av en publicerad bok och radioprogram med författarna. Vi lät entreprenörer, företagsledare, anställda och mödrar att mötas i våra projekt. Vi öppnade dörren för webbaserade affärsmöjligheter och lärde deltagarna att använda digital teknik och sociala medier. Vi bjöd in deltagarna till att samarbeta och tog så tillvara kvinnornas egen erfarenhet och kompetens. 

Vi skapade en plattform där varje kvinna fick en möjlighet att lysa starkt, samtidigt som vi var en öppen varsam famn att vila i när något gjorde ont och behövde bli mottaget av oss. Vi såg sårbarhet som en styrka, sanningen som vägen och en systerlig gemenskap som en förutsättning för att vi skulle orka läka och gå vidare stärkta av våra erfarenheter.

Efter bokprojektens slut erbjöds kvinnorna fortsatt stöd och gemenskap i en Facebookgrupp och Mastermindgrupper med fokus på affärer. Kvinnorna bjöds också in att delta i de amerikanska bokprojekten som Andrea ledde. Flera av de svenska kvinnorna är medförfattare till dessa böcker. 

Nedan finner du de tre böcker jag sammanställt och gett ut i Sverige. De finns också på Adlibris som E-böcker. Där finns även de flesta av Andrea's böcker. På Amazon finns samtliga.

Vi har ännu regelbunden kontakt Andrea och jag. Ingen av oss leder några bokprojekt idag. Det sista avslutades i oktober 2017 med boken Innovative Voices som jag är medförfattare till. Nyligen startade hon The Incubator: A free creativity community på Facebook. Klicka på länken för att komma dit. 

Vad framtiden har i sitt sköte vet jag inte, men Heal My Voice Sweden lever vidare genom våra böcker och alla de kvinnor som tagit med sig lärdomarna och läkandet ut i världen. HMVS vilar i mitt hjärta som ett värdefullt frö från Gud.

Your Voice Matters!

 

Böcker

Antologier fyllda av sanna kvinnoberättelser som kom ur bokprojekten i Heal My Voice Sweden.

Heal My Voice bibliotek av böcker
Marie Ek Lipanovska och Andrea Hylen promenerar sida vid sida på gamla Väser i Malmö 2014
bottom of page