top of page

Böcker

Jag har sedan 2010 sammanställt och publicerat 12 böcker. Åtta av dem har jag skrivit själv som samtal med Gud. Tre är antologier fyllda av sanna kvinnoberättelser som kom ur mina bokprojekt i Heal My Voice Sweden. Den senaste är en diktsamling av min församlingsvän Marie Selander.

Mina tre tidigaste böcker har utgått. Resterande finner du på denna sida. Samtliga är gåvor till dig i form av
e-böcker att ladda ner kostnadsfritt! Du betalar porto för antologierna som endast finns som pappersböcker.

Jag hoppas att mina texter och kvinnornas berättelser ska vara din varsamma vän på vägen. Att de öppnar ditt hjärta för Gud och kärleken genom sanningen. Naturligtvis får du inte sälja vidare mina böcker, inte heller använda utdrag ur dem utan ett godkännande från mig.

bottom of page