top of page

Böcker

Jag har sedan 2010 sammanställt och publicerat 13 böcker. Nio av dem har jag skrivit själv som samtal med Gud. Tre är antologier fyllda av sanna kvinnoberättelser som kom ur mina bokprojekt i Heal My Voice Sweden och en diktsamling av min församlingsvän Marie Selander.

Mina tre tidigaste böcker har utgått. Resterande finner du på denna sida. Samtliga är gåvor till dig i form av
e-böcker att ladda ner kostnadsfritt! 

Jag hoppas att mina texter och kvinnornas berättelser ska vara din varsamma vän på vägen. Att de öppnar ditt hjärta för Gud och kärleken genom sanningen. Naturligtvis får du inte sälja vidare mina böcker, inte heller använda utdrag ur dem utan ett godkännande från mig.

Kristus i kvinnan - Kvinna i Kristus

Denna handskrivna och illustrerade bok tillkom julen 2016. Den är ett av väldigt många kapitel i min djupt personliga andliga dagbok. Jag har behövt mer än sju år för att smälta den förvandling av mig som kvinna som inleddes den julen då jag klev in i Kristus. 

 

I denna bok tecknade jag en bild, därefter kom texten utifrån den illustrationen. Sedan kom nästa bild och med den en text. Det var som att föda fram en bok sida för sida utan att veta när och hur det hela skulle sluta. För mig var det ett nytt sätt att skapa, ett jag idag helt omfamnat.

När en krystvärk startar finns det ingen återvändo. Ibland tar det några dagar, ibland endast några timmar innan sista sidan tagit form. Kraften är så stark att jag inte kan hålla det inne. Jag måste släppa allt jag har för händerna och ge liv åt det som vill bli till. Precis som vid en förlossning. I det här fallet min egen. Det är jag som föds. Gud i mig. Jag i Gud. Kristus i kvinnan. Kvinnan i Kristus. Det är en ny början. Ett nytt liv som fortsatt att ta form allt sedan den julen för mer än sju år sedan.

 

Jag hoppas att denna bok sår några gudsfrön i dig som läser, att den kanske kan vara med och upprätta den avbild av Gud du allra djupast sett är, och att du kanske inspireras att ta fram ett ritblock för att teckna och skriva om det som vill fram i dig.

 

Omslagsbilden är min tavla A och O ur kollektionen Jesus.

Kristus i kvinnan - Kvinna i Kristus

ISBN: 978-91-985748-8-3

E- bok, 48 sidor

Svenska, 2024

LADDA NER

Gratis e-böcker

kapitel ur min andliga dagbok
Andra författare
bottom of page