top of page
Meditation.jpg

Meditation

Jag har ägnat mig åt meditation i olika former sedan 1999. I 16 år har jag arbetat som meditationsledare och haft grupper om 6 till 21 deltagare i mitt hem och på nätet under namnet Själaglad. Meditation är grunden i mitt liv. En livshållning som kommer med återhämtning, klarhet och kreativitet. Min källa till frid, ljus och kärlek. 

Under 2024 lägger jag upp enkla övningar på denna sida. De får användas endast för privat bruk.

 

Stanna upp och andas

Jag berättar lite kort om mig och meditation och leder en övning där vi stannar upp och andas. Total längd: 20 min.

En fridlyst plats

Vägledd meditation på 20 minuter. Fridfulla andetag som tar dig hem till den fridlysta plats i dig där Jesus slagit sig ner.

Att andas medvetet

Lyssna till fem minuter med fokus på andningen. En övning jag funnit hos Wilfrid Stinissen i boken Kristen djupmeditation.

Andningsrytmens tre faser

Lyssna till fem minuter med fokus på andningen. En övning jag funnit hos Wilfrid Stinissen i boken Kristen djupmeditation.

Själaglad: Marie Ek Lipanovska mediterar på en sten ute i havet
bottom of page