top of page

Också vinden lyder Jesus

Jag har vänt ryggen mot det som en gång var.

Jesus, hjälp mig att inte vända mig om och se tillbaka.


Min sårbarhet är riktad mot dig, Jesus.

Jag är öppenhet, inte slutenhet.


Det är du som ror båten jag sitter i.

Det är du som styr oss dit vi är på väg.


Jag ser dig, Jesus, för att jag är sedd.

Jag talar till dig, för att din tystnad talar till mig.


Endast hos dig finner jag vila.


Vi lämnar den strand som bär fotsteg av både död och liv.

Av den som aldrig fick födas och av dem jag burit i min kropp.


Där klev du i land och slog dig ned.

Där visade du i handling vem du är.

Där blev jag din lärjunge.

Sittande i den mjuka sanden med dig.

Där samlades vi för att lyssna till sanningen.

Kvinnorna, några män och våra inre barn.

Där helade du våra sår.

Det vill jag minnas.


Det går inte att bygga ett hus på sand har du lärt mig.

Trots att sanden är en helig plats sedan du beträdde den.


Jag låter dig bestämma var du ska bygga ett hem åt oss.

Ett som står på stadig grund, och tål vatten, eld och vind.


Din kärlek gör mig trygg, Jesus.

Du hutar åt vinden och den lyder dig.

Du tar dig an den faderlöse.

Du tar dig an den fattiga.

Du tar dig an den ensamstående.

Du helar de sjuka.

Du finner glädje i ett öppet hjärta.

Du kommer till den som ropar på dig.


Jag låter dig vara den som räddar liv.

Ibland behöver vi drunkna i din kärlek.

En frälsarkrans är du för den som fallit mellan stolarna.

Åt den värdelösa ger du värdighet.


Också lögnen tystnar inför dig, Jesus.

Han kastar sig överbord.

Simmar tillbaka till sina åhörare.

Vi blir ensamma kvar i båten.

Du och jag och sanningen.Maria Livgiverskan, tavlor av Marie Ek Lipanovska

MARIA LIVGIVERSKAN

80 x 40 x 2 cm / tavla

Akryl på canvas

Pris: 9000 kr för paret


SJÄLAGLAD KONST


bottom of page