top of page

Kärleken, var är du?

Jag vänder mig bort.

Penslarna vilar.

Orden sinar.

Är jag på väg in i det dolda livet med Gud?


Jag gråter av trötthet.

Kroppen är slut.

Själen är tyst.

Livskraft, var tog du vägen?


Jag söker med blicken.

Mitt barn är här.

Min flicka är här.

Varför dröjer kärleken från omvärlden?


Vi är ett.

Förenade i kärlek.

I omsorg om varandra.

I det fördolda har Gud format oss till kvinna.


Kärleken, var är du?

Livskraft, kom!

12 visningar

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page