top of page

Om jag fick göra som jag vill

Om jag fick göra som jag vill skulle jag dela ut evangelium.

Helt gratis

för kärleken är en gåva

inte något som kan köpas

inte heller förtjänas

endast tas emot

och besvaras.


Om jag fick göra som jag vill

skulle jag undervisa de allra minsta.

Inte barnen

utan Guds barn

de som nyss mött sin himmelska Far

men som ännu tvivlar

och samtidigt längtar

efter den kärlek som är kravlös

och bestående i evighet.


Om jag fick göra som jag vill

skulle jag hemskola dessa de minsta.

Öppna dörren

till mitt hem

och låta de leka sig fram

till sin kristna tro

så att Gud ensam

och inte jag

formar deras sanna jag.


Om jag fick göra som jag vill

skulle jag ringa i klockan.

Kalla till måltiden

jag vet kan mätta

det som min goda mat

inte kan göra

för hungrig är själen

och törstig är anden

efter Jesu tro och liv.


Om jag fick göra som jag vill

skulle jag visa barnen vägen.

Till Gud

i brödet och vinet

i mässan och ordet

i meditationen och mötet

i bönens tysta och stilla land

och bjuda på andliga sånger

som tröstar och lovsjunger.


Om jag fick göra som jag vill

skulle jag skriva med Lammets blod.

Böcker av alla slag

med blad som läker

och ord som lyser upp

och bilder som når fram

dit orden inte kan ta sig

men kärleken är väntad

och djupt efterlängtad.


Om jag fick göra som jag vill

skulle böckerna spridas över hela jorden.

Tala Andens språk

så att alla hör sitt modersmål

och inte en enda står utanför

den kärlek som är till oss alla

tänkt att ena och förena

alla till en enda kropp

genomsyrad av kärlek.


Om jag fick göra som jag vill

skulle ingenting hindra Jesus att älska.

Älska alla

såsom bara Jesus kan

i egenskap av Guds son

och min vän

min bror

min frälsare

min mästare

och kärleken

jag älskar världen med.


Om jag fick göra som jag vill

skulle jag dela ut evangelium.


/Marie

16 visningar

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page